Tiếng Việt     English

DỊCH VỤ

 
  1. Cung cấp thiết bị Công nghệ Thông tin và Viễn thông.
  2. Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế - Lắp đặt các hệ thống thiết bị cung cấp.
  3. Bảo tŕ - Bảo dưỡng hệ thống Thông tin.
 

Đối tác

Total Access Solutions

Broadband Wireless Access

Internet Load Balancing

Servers & Storage Solutions

Servers & Storage Solutions

Network Security Solutions

Servers & Storage Solutions

Total Networking Solutions

Tổng số lượt người truy cập:

Copyright 2008 by Innotel Company. All rights reserved.