ISR4221/K9

35Mbps-75Mbps system throughput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now