Công cụ hỗ trợ Mạng

Dưới đây là danh sách các phần mềm, trang web hỗ trợ hiệu quả cho bạn trong quá trình làm việc của các kỹ sư mạng máy tính. Hy vọng thông qua bài viết sẽ giúp các bạn làm việc hiệu quả.

Check port 

Kiểm tra port đang mở hay đóng. Ví dụ, khi bạn cần mở port 3389 là Remote Desktop máy chủ Window để khi bạn rời khỏi văn phòng Cty sau đó thông qua IP WAN có thể sử dụng phần mềm để Remote máy chủ từ xa. Sau khi bạn tiến hành cấu hình xong thì cần kiểm tra xem thử Port đã Open hay Close

Link tool: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/

mo port

Scan IP

Trong hệ thống mạng của bạn có nhiều thiết bị, ví dụ, bạn quên IP address của một con Access-Point Wifi thì làm thế nào để có thể tìm thấy IP của nó, việc đầu tiên bạn cần biết thương hiệu của thiết bị bạn cần tìm, sau đó, dùng phần mềm quét IP Address trong mạng của bạn để tìm thấy thiết bị đó.

Link tool: https://www.advanced-ip-scanner.com

 

scan ip

IP Subnet Calculator

Công cụ này sẽ giúp bạn tính nhanh tổng địa chỉ của một lớp mạng, subnet-mask, wildcard bit, tổng lớp mạng con,….công cụ này có hai phiên bản là online truy cập web hoặc tải ứng dụng cài vào máy tính sử dụng lúc offline.

ip calculator

1/5 - (436 bình chọn)

Call Now