ASR1001-X

Cisco ASR1000-series router, Build-in Gigabit Ethernet port, 6 x SFP ports, 2 x SFP+ ports, 2.5G system bandwidth

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now