ASR1002-X

Cisco ASR1000-series router, Build-in Gigabit Ethernet port, 5G system bandwidth, 6 x SFP ports

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now