AutoDesSys

AutoDesSys, Inc. lần đầu giới thiệu phần mềm mô hình 3D vào cuối những năm 1980. Nó nhằm mục đích cung cấp công nghệ mô hình 3D tiên tiến trên máy tính cá nhân tại thời điểm công nghệ chỉ có sẵn trên các máy tính lớn và phòng thí nghiệm nghiên cứu. Với ý nghĩ này, form·Z đã được đưa ra vào năm 1991. Nó xuất hiện vào thời điểm thiết kế được cai trị bởi các bản vẽ 2D và đã định nghĩa ngành công nghiệp 3D kể từ đó.

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now