C1-WS3850-12XS-S

Cisco ONE Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật
.