C9130AXI-S Cisco Catalyst 9130 Series Access Point WiFi 6

Cisco Catalyst 9130 Series Access Point C9130AXI-S Wifi 6 802.11ax, 8×8 MU-MIMO indoor environments, with internal antennas.

Mã sản phẩm: C9130AXI-S

Hảng sản xuất: Cisco

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now