C9300-48S-E

  • C9300-48S-E – Cisco Switch Catalyst 9300
  • Catalyst 9300 48 GE SFP Ports, modular uplink Switch
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now