C9300L-24P-4G-E

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật
.