C9300L-48P-4X-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật
.