Cable Cisco SFP-H10GB-CU4M=

  • Part Number: SFP-H10GB-CU4M
  • Mô tả: 10GBASE-CU SFP+ Cable 4 Meter
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now