CAD6 pro 2013

CAD6 pro – là một chuyên nghiệp và linh hoạt giải pháp 2D/3D CAD / CAM dùng trong công nghiệp, với tất cả các chức năng cơ bản và phần mở rộng chương trình (plugin) cho việc lập kế hoạch, sáng tạo, và hiển thị các thành phần ba chiều. Ngoài ra tất cả các tính năng của chương trình bao gồm một plug-CAM-V và phổ quát, dựa trên kịch bản sau xử lý cho thế hệ linh hoạt và hiệu quả của dữ liệu cho các bộ điều khiển máy CNC.

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now