CCR1036-8G-2S+EM

1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 8GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now