CCR2004-16G-2S+ Thiết Bị Mạng Mikrotik

  • 16-Ports 10/100/1000 1GE, 2-Ports 10G SFP+
  • CPU Control Plane ARM 4 Core 64bit
  • Switch Chip Marvell 10 Gbps Full-Duplex
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now