CCR2116-12G-4S+ – Thiết bị Mikrotik

  • 16 cores running at 2 GHz
  • 4 port 10G SFP+
  • 12 port 1GE
  • Ram DDR4 16GB
  • 2 power onboard
  • 1 port management
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now