Cisco C1000FE-48T-4G-L

  • Mã sản phẩm: C1000FE-48T-4G-L
  • 48x 10/100/1000 Ethernet ports
  • 4x 1G SFP uplinks
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now