Cisco IE-5000-12S12P-10G

  • Mã sản phẩm: IE-5000-12S12P-10G
  • IE5000 with 12GE Copper PoE+
  • 12FE/GE SFP & 4 1G/10G SFP
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now