Cisco IE-9310-26S2C-A

  • Mã sản phẩm: IE-9310-26S2C-E
  • 24 cổng 1GE SFP (22 cổng SFP và 2 cổng SFP/GE combo)
  • 4 cổng 1G SFP uplinks
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now