FG-1000D – Fortigate 1000D

  • 2 x 10GE SFP+ slots
  • 16 x GE SFP Slots
  • 16 x GE RJ45 ports
  • 2 x GE RJ45 Management ports
  • SPU NP6 and CP8 hardware accelerated
  • 1 x 256GB SSD onboard storage, dual AC power supplies
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now