FG-1100E – Fortigate 1100E

  • 2x 40 GE QSFP+ slots
  • 4x 25 GE SFP28 slots
  • 4x 10 GE SFP+ slots
  • 8x GE SFP slots
  • 18x GE RJ45 ports (including 16x ports, 2x management/HA ports)
  • SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 960 GB SSD onboard storage, and 2 AC power supplies
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now