FG-1200D – Fortigate 1200D

  •  4 x 10GE SFP+ slots
  • 16 x GE SFP slots
  • 18 x GE RJ45 ports (including 16 ports, 2 x management/HA ports)
  • SPU NP6 and CP8 hardware accelerated
  • 240GB SSD onboard storage, dual AC power supplies
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now