FG-1500D – Fortigate 1500D

  • 8 x 10GE SFP+ slots
  • 16 x GE SFP slots
  • 18 x GE RJ45 ports (including 16 x ports, 2 x management/HA ports)
  • SPU NP6 and CP8 hardware accelerated
  • 480GB SSD onboard storage
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now