GFI KerioControl

  • Quản lý mối đe dọa thống nhất và tường lửa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Tường lửa, bộ định tuyến và IPS thế hệ tiếp theo
  • Nâng cao phần mềm chống vi-rút và bảo vệ phần mềm độc hại
  • Lọc web, nội dung và ứng dụng hàng đầu trong ngành
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now