Module quang HP Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF TAA Transceiver JL746A

  • Mã sản phẩm: JL746A
  • Module Quang HPE Aruba 1G SFP, 10km, Dual LC, Single Mode
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now