Module quang HP Aruba 1G SFP LC LX Transceiver J4859D

  • Mã sản phẩm: J4859D 
  • 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now