Máy chủ Dell EMC PowerEdge T340

T340 cho phép bạn giải quyết khối lượng công việc phổ biến trong văn phòng của bạn và trên các văn phòng từ xa.  Lý tưởng cho các ứng dụng kinh doanh như:

  • Hợp tác
  • Chia sẻ file
  • Cơ sở dữ liệu
  • Thư và tin nhắn
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now