Máy chủ PowerEdge R640 Rack Server

Máy chủ Dell PowerEdge R640 có thiết kế 1U, có thể mở rộng để lưu trữ và tính toán. Dell PowerEdge R640 cân bằng giữa hiệu suất, chi phí và mật độ.

Ứng dụng phổ biến:

  • Mật độ lưu trữ được xác định phần mềm
  • Nhà cung cấp dịch vụ: mức ứng dụng
  • Đám mây riêng dày đặc
  • Ảo hóa
  • HPC
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now