Media & entertainment collection (M&E)

Gói sản phẩm bao gồm: 3ds Max; Maya; Arnold; Rendering (Autodesk Rendering); Character Generator; MotionBuilder; Mudbox; ReCap Pro; SketchBook. Media & entertainment collection (M&E) là gói công cụ đặc biệt dành cho truyền thông và giải trí mang đến 1 giải pháp tối ưu cho thiết kế của bạn.

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now