Showing all 12 results

Innotel – Nhà phân phối thiết bị Server – Wrokstation Dell ủy quyền chính thức tại Việt Nam, đồng thời là một trong những công ty chuyên thiết kế, tư vấn, lắp đặt hệ thống thiết bị cân bằng tải với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ PowerEdge T640 Tower Server

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ PowerEdge T440 Tower Server

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ Dell PowerEdge R340

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ Dell PowerEdge R440

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ Dell PowerEdge R540

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ PowerEdge R640 Rack Server