Showing 1–20 of 45 results

Thiết bị Server – Wrokstation
Innotel – Nhà phân phối thiết bị Server – Wrokstation (Storage HPe, Storage IBM, Workstation Dell, Storage Fujitsu, Storage Lenovo) ủy quyền chính thức tại Việt Nam, đồng thời là một trong những công ty chuyên thiết kế, tư vấn, lắp đặt hệ thống thiết bị cân bằng tải với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề
Danh sách tất cả các thiết bị Server – Wrokstation:

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ ThinkSystem SR670

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ ThinkSystem SR665

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR655

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR650

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ ThinkSystem SR645

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ ThinkSystem SR635

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR630

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ ThinkSystem SR590 Rack Server

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR570 Rack Server

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR550

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ ThinkSystem SR530 Rack Server

Thiết bị Storage - Server - Wrokstation

Máy chủ ThinkSystem SR250 Rack Server