Giải pháp Phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery) từ Sangfor HCI

Giải pháp Phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery) – phục hồi dữ liệu của các trung tâm dữ liệu (Data center) từ Sangfor HCI

1.Tổng quan giải pháp Phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery)

Các Trung tâm Dữ liệu (Data Center) ngày càng phải đối mặt với nhiều rủi ro và mối đe dọa hơn với việc ứng dụng và phát triển CNTT. Thời gian ngừng hoạt động do lỗi hệ thống không mong muốn hay các tình huống khẩn cấp: thiên tai, dịch bệnh (đại dịch covid-19) hoặc tấn công mạng,… có thể gây tổn thất về doanh thu và uy tín của doanh nghiệp.

Trước đây, do yêu cầu quản lý nên các nguồn lực CNTT phân tán được tập trung hóa tạo thành một hệ thống quản lý tập trung tài nguyên. Do hệ thống tập trung nguồn lực cao nên một khi xảy ra sự cố, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị gián đoạn. Việc gián đoạn hoạt động kinh doanh chính có thể gây ra tổn thất về tài chính và mất dữ liệu, gây ra thiệt hại không thể khắc phục trực tiếp cho doanh nghiệp. Để đảm bảo hoạt động 24/7 trong mọi điều kiện, cần có một kế hoạch liên tục hoàn chỉnh, cung cấp sự đảm bảo kép về tính sẵn sàng cao cho doanh nghiệp và độ tin cậy cao cho dữ liệu.

Phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery gọi tắt là DR) của trung tâm dữ liệu (Data center) đề cập đến việc xây dựng một hoặc nhiều trung tâm dữ liệu dự phòng có cùng chức năng từ xa (cách nhau một khoảng nhất định), trong đó mỗi trung tâm dữ liệu theo dõi trạng thái hoạt động của một trung tâm khác và đồng bộ hóa các thông tin về dữ liệu. Khi xảy ra sự cố không mong muốn ở trung tâm dữ liệu chính, trung tâm dữ liệu dự phòng sẽ khôi phục hoạt động kinh doanh nhanh chóng, đưa hệ thống kinh doanh trở lại bình thường.

Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci
Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor HCI

2. Phân tích

Doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức làm thế nào để đảm bảo tính liên tục của hệ thống kinh doanh và giải phóng doanh nghiệp khỏi nhiều thảm họa khác nhau.

 1. Nếu không có biện pháp bảo vệ dự phòng, máy chủ ứng dụng/ dữ liệu có nguy cơ xảy ra lỗi một điểm (Single Point of Failure). Khi máy chủ xảy ra lỗi, ứng dụng sẽ bị tắt, dữ liệu sẽ không truy cập được.
 2. Sao lưu ngoại tuyến (offline backup) chỉ là giải pháp cơ bản để bảo vệ dữ liệu. Dựa trên chính sách sao lưu, dữ liệu có thể bị mất trong một ngày hoặc vài giờ, dữ liệu không thể khôi phục hoàn toàn và việc khôi phục dữ liệu rất tốn thời gian.
 3. Dữ liệu được lưu trữ một phần trong đĩa cứng cục bộ của máy chủ, có thể bị ảnh hưởng bởi vi-rút và lỗi phần cứng, gây rủi ro cao cho dữ liệu.
 4. Mặc dù bộ điều khiển kép (Dual Controller) được áp dụng cho bộ lưu trữ (Storage) và đĩa cứng được bảo vệ bằng công nghệ RAID, máy chủ vẫn có nguy cơ gặp sự cố. Biện pháp bảo vệ dự phòng được khuyến khích.
 5. Dữ liệu quan trọng không được lưu trữ từ xa. Một khi dữ liệu cục bộ bị mất, nó sẽ không thể phục hồi được.
 6. Nếu không có hệ thống Phục hồi sau thảm họa từ xa, một khi phòng thiết bị xảy ra lỗi hoàn toàn, tính liên tục của hoạt động kinh doanh sẽ không được đảm bảo.
 7. Để giải quyết những khó khăn trên, yêu cầu và thách thức chung của Dự án sẽ được hiểu là: cung cấp giải pháp phù hợp trước các thảm họa khác nhau cho trung tâm dữ liệu chính và dự phòng.

Có nhiều thảm họa khác nhau. Dựa vào nguyên nhân gây ra thảm họa, nhìn chung, chúng ta chia thảm họa thành hai loại, đó là lỗi vật lý và lỗi logic. Lỗi vật lý đề cập đến sự cố hệ thống do trục trặc phần cứng, chẳng hạn như hư hỏng phần cứng và mất điện. Lỗi logic đề cập đến thảm họa do thay đổi cấp độ doanh nghiệp, chẳng hạn như hoạt động sai, nhiễm vi-rút, màn hình xanh chết chóc do cập nhật bản vá và sự cố hệ thống. Những lỗi này có thể làm gián đoạn tính khả dụng của doanh nghiệp. Tính khả dụng của doanh nghiệp bao gồm hai khía cạnh, đó là bảo vệ dữ liệu và tính liên tục trong kinh doanh.

Bài viết này cung cấp giải pháp tổng thể với các công nghệ trên dựa trên Hạ tầng Siêu hội tụ (HCI) nhằm cung cấp giải pháp khôi phục sau thảm họa hoàn chỉnh:

 1. Xây dựng trung tâm dữ liệu dựa trên Hạ tầng Siêu hội tụ (HCI)

Các trung tâm dữ liệu chính và dự phòng sẽ được xây dựng thông qua giải pháp HCI tiên tiến để cung cấp khả năng nhiều bản sao (multi-copy), ảnh chụp nhanh (snapshot), sao lưu (backup), bảo vệ dữ liệu liên tục (CDP), tính sẵn sàng cao (HA), cụm phân tán (distributed cluster). Thông qua việc tích hợp cơ chế tự động phát hiện trạng thái sử dụng tài nguyên trong nền tảng và tình trạng sức khỏe của phần cứng, nền tảng và hoạt động kinh doanh trong nền tảng sẽ hoạt động bình thường và ổn định.

 1. Xây dựng giải pháp Phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery)

Giải pháp Phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery) trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ mật, nhiều bản sao của doanh nghiệp trong trung tâm dữ liệu chính phải được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu dự phòng theo yêu cầu và trung tâm dữ liệu dự phòng phải cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT bao gồm tài nguyên điện toán, lưu trữ, mạng và bảo mật. Hoạt động kinh doanh phải được phục hồi nhanh chóng trong trung tâm dữ liệu dự phòng khi trung tâm dữ liệu chính được bảo trì hoặc hoạt động kinh doanh bị gián đoạn bất ngờ. Doanh nghiệp phải được di chuyển nhanh chóng từ trung tâm dữ liệu dự phòng sang trung tâm dữ liệu chính sau khi trung tâm dữ liệu chính được phục hồi trở lại.

3. Thiết kế giải pháp phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery) từ Sangfor HCI

3.1. Thiết kế giải pháp tổng thể

Giải pháp Phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery) dựa trên giải pháp Hạ tầng siêu hội tụ (HCI), giải pháp là hiện thực hóa hệ thống Khôi phục sau thảm họa từ xa – Sao lưu cục bộ ở cấp độ máy ảo (VM) cho hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành hệ thống phục hồi sau thảm họa, trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng có thể chuyển đổi và khôi phục lẫn nhau.

Như sơ đồ trên, cả trung tâm dữ liệu chính và dự phòng đều được xây dựng với kiến trúc siêu hội tụ HCI. Cân bằng tải máy chủ toàn cầu (Global Load Balancing) theo dõi tình trạng hoạt động của các máy ảo ở cả hai trung tâm và cung cấp dịch vụ với các liên kết có thể truy cập được.

Thông qua các liên kết có thể truy cập, thông tin trạng thái và dữ liệu có thể được truyền đồng bộ. Các máy ảo sẽ được sao lưu cục bộ theo tần suất cố định (mỗi giây, hàng giờ hoặc hàng ngày tùy theo loại hình kinh doanh cụ thể). Dựa trên cấp độ RPO được cấu hình, các máy ảo sẽ đồng bộ hóa dữ liệu với nền tảng HCI trong trung tâm dữ liệu dự phòng.

Trong tình huống bình thường, máy ảo hoạt động trên nền tảng HCI trong trung tâm dữ liệu chính và các máy ảo dự phòng trên nền tảng HCI trong trung tâm dữ liệu dự phòng bị vô hiệu hóa. Trong các tình huống khác nhau, các hoạt động sau có thể được thực hiện:

 1. Nếu một máy ảo gặp trục trặc và bị hư hỏng không thể khắc phục được thì máy ảo đó sẽ được ưu tiên khôi phục từ bộ lưu trữ sao lưu cục bộ.
 2. Khi trung tâm dữ liệu chính được bảo trì hoặc xảy ra sự cố đột xuất đến mức nền tảng HCI không thể cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp sẽ chuyển sang nền tảng HCI trong trung tâm dữ liệu dự phòng và các máy ảo dự phòng tại DR sẽ được kích hoạt nhanh chóng để phục hồi hoạt động kinh doanh.
 3. Khi trung tâm dữ liệu chính phục hồi trở lại, máy ảo trên HCI trong trung tâm dữ liệu dự phòng sẽ được di chuyển đến trung tâm dữ liệu chính và hoạt động kinh doanh sẽ được phục hồi nhanh chóng. Tại thời điểm này, chỉ dữ liệu gia tăng của máy ảo được tạo khi trung tâm dữ liệu dự phòng đang chạy mới được di chuyển trở lại trung tâm dữ liệu chính.
Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci
Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci

3.2. Triển khai tổng thể

Trung tâm dữ liệu (Data Center) chính và dự phòng đều được áp dụng kiến trúc siêu hội tụ để cung cấp các tài nguyên cơ bản cho điện toán, mạng và lưu trữ. Trong giải pháp này, aSAN siêu hội tụ được áp dụng làm bộ lưu trữ cho các máy ảo và bộ lưu trữ với giao tiếp FC/iSCSI được áp dụng làm bộ lưu trữ dự phòng cho trung tâm dữ liệu chính để lưu trữ dữ liệu sao lưu cục bộ tự động và nhật ký IO của CDP. Trong khi đó, mô-đun DR sẽ đồng bộ dữ liệu với trung tâm dữ liệu dự phòng. aSAN được sử dụng trong trung tâm dữ liệu dự phòng làm nơi lưu trữ đích cho DR và vận hành sau khi máy ảo được khôi phục.

Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci

3.3. Giám sát trạng thái Phục hồi sau thảm họa

Trung tâm giám sát Phục hồi sau thảm họa (DR) sẽ được sử dụng để hiển thị trạng thái sức khỏe DR của các máy ảo trong mỗi kế hoạch DR nhằm đảm bảo có thể phát hiện và xử lý kịp thời các bất thường có thể xảy ra.

Trung tâm giám sát kinh doanh sẽ được sử dụng để theo dõi trạng thái của hệ thống kinh doanh nhằm đảm bảo có thể phát hiện kịp thời những bất thường tiềm ẩn trong hệ thống kinh doanh và thực hiện các biện pháp đối phó, giúp đánh giá xem liệu việc chuyển đổi DR có cần thiết hay không.

Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci

3.4. Khôi phục về Trung tâm dữ liệu dự phòng

Khi trung tâm dữ liệu chính hoạt động nhưng máy ảo gặp sự cố, trung tâm dữ liệu chính sẽ sao lưu dữ liệu và khôi phục một cách nhanh chóng. Khi trung tâm dữ liệu chính được bảo trì hoặc xảy ra sự cố, trung tâm dữ liệu dự phòng có trách nhiệm sao lưu dữ liệu và khôi phục về trung tâm dữ liệu dự phòng một cách nhanh chóng.

 • Khôi phục theo lịch trình: tắt máy chủ trong trung tâm dữ liệu chính ngay lập tức, đồng bộ hóa dữ liệu mới nhất với trung tâm dữ liệu dự phòng và tự động mở máy ảo dự phòng trong trung tâm dữ liệu dự phòng sau khi đồng bộ hóa dữ liệu.
 • Khắc phục thảm họa: mở máy ảo dự phòng lên ngay trong trung tâm dữ liệu dự phòng. Dữ liệu chưa được đồng bộ về trung tâm dữ liệu dự phòng sẽ bị mất.

Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci

3.5. Di chuyển (Migrating) về Trung tâm dữ liệu chính

Sau khi quá trình bảo trì cho trung tâm dữ liệu chính kết thúc hoặc trung tâm dữ liệu chính trực tuyến trở lại sau thảm họa, máy ảo được khôi phục trong trung tâm dữ liệu dự phòng sẽ được di chuyển sang trung tâm dữ liệu chính.

Máy ảo ở trung tâm dữ liệu dự phòng sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức trong quá trình di chuyển. Dữ liệu mới nhất sẽ được đồng bộ hóa với trung tâm dữ liệu chính và máy ảo sẽ tự động được khôi phục trong trung tâm dữ liệu chính sau khi di chuyển dữ liệu.

3.6. Thử nghiệm Phục hồi sau thảm họa (DR Test)

Trước khi khởi động, DR Test sẽ được tiến hành ở giai đoạn cuối để đảm bảo rằng quá trình khôi phục và di chuyển có hiệu quả.

 • Một máy ảo có thể được phục hồi nhanh chóng từ dữ liệu sao lưu cục bộ.
 • Dữ liệu của máy ảo sẽ không bị mất trong hai quá trình khôi phục về trung tâm dữ liệu dự phòng theo lịch trình và quá trình di chuyển sang trung tâm dữ liệu chính.
 • Sau khi khôi phục về trung tâm dữ liệu dự phòng, máy ảo có thể truy cập vào mạng theo kiến trúc đã được cấu hình để doanh nghiệp hoạt động trở lại.

4. Công nghệ lõi của Giải pháp HCI

4.1. Multi-Copy

Cơ chế nhiều bản sao (Multi-Copy) trên các máy chủ đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu. Nghĩa là, một phần dữ liệu có 2-3 bản sao ở các máy chủ khác nhau. Khi máy chủ trong cụm gặp trục trặc và không thể cung cấp dịch vụ thì sẽ có một bản sao giống hệt ở máy chủ khác để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng. Một dữ liệu mới sẽ được ghi đồng thời thành 2 bản sao và dữ liệu sẽ chỉ được đọc từ một trong các bản sao.

Khi một trong các máy chủ bị tắt tạm thời và 2 bản sao không nhất quán, thông qua so sánh bitmap, chỉ phần không nhất quán sẽ được sửa và các bản sao sẽ được khôi phục để cả hai bản sao đều nhất quán.

4.2. Sao lưu (​Backup)

 • Phần mềm sao lưu được tích hợp vào nền tảng HCI rất dễ vận hành và miễn phí. Chỉ với một nút bấm, người quản trị có thể có được chức năng sao lưu và nền tảng HCI sẽ tự động tiến hành sao lưu các dữ liệu gia tăng sau đó.
 • So với snapshot, backup có hiệu suất tăng 60% và hiệu suất sẽ không bị mất sau khi sao lưu.
 • Cung cấp chức năng sao lưu thủ công và sao lưu tự động hàng giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần, đảm bảo an toàn dữ liệu cho các tệp tin trong máy ảo.
Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci
Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci

4.3. Continuous Data Protection (CDP)

Đối với các máy ảo được chỉ định, CDP thời gian thực sẽ được bật. Thông qua phương pháp sao chép IO, thay đổi IO trong máy ảo sẽ được theo dõi và ghi lại. Nếu máy ảo mất bất kỳ dữ liệu hoặc trục trặc nào, máy ảo có thể được khôi phục về bất kỳ điểm khôi phục nào để sao lưu (RPO≈0, RTO<5 phút).

Chức năng CDP được tích hợp vào nền tảng HCI và có thể được sử dụng đơn giản chỉ bằng một nút bấm. Máy ảo sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi CDP bị gián đoạn do lưu trữ sao lưu ngoại tuyến hoặc bị tạm dừng do IO lưu trữ bận, vì quy trình IO của CDP không liên quan gì đến quá trình lưu trữ.

Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci
Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci

4.4. Failure Recovery (HA)

Nếu máy chủ xảy ra lỗi vật lý, chẳng hạn như cáp mạng của máy chủ vật lý có máy ảo hỗ trợ HA bị ngắt hoặc không thể truy cập được bộ lưu trữ, thì máy ảo sẽ được chuyển sang máy chủ khác và khởi động lại để đảm bảo rằng hoạt động trong máy ảo là bình thường.

Mang lại tính sẵn sàng cao cho doanh nghiệp trong trung tâm dữ liệu. Giải pháp cụm truyền thống đắt tiền và phức tạp là không cần thiết.

Giảm tối đa thời gian ngừng hoạt động của doanh nghiệp do lỗi phần cứng và phần mềm.

Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci
Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci

4.5. Live Migration máy ảo

Cung cấp khả năng Live Migration cho máy ảo mà không làm mất gói. Lưu trữ của máy ảo đã kích hoạt có thể được di chuyển mà không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.

 • Không yêu cầu bộ lưu trữ ngoài: Giải pháp lưu trữ aSAN không chỉ hỗ trợ live migration cho máy ảo thông thường mà còn hỗ trợ live migration cho máy ảo có storage mirroring.
 • Không downtime: bảo trì theo lịch trình cho phần cứng, nâng cấp hoặc di chuyển máy ảo sẽ không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.
 • Tương thích với bộ lưu trữ ngoài: hỗ trợ Fibre Channel và iSCSI.
Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci
Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci

4.6. Dynamic Resource Scheduling (DRS)

Hỗ trợ tính năng DRS. DRS giám sát máy chủ theo ngưỡng tài nguyên. Khi tài nguyên trên một trong các máy chủ bị quá tải, máy ảo trên máy chủ sẽ được di chuyển trực tiếp sang một máy chủ khác có tài nguyên nhàn rỗi để đảm bảo đủ tài nguyên cho hoạt động kinh doanh liên tục.

 • Không yêu cầu proxy
 • Thiết lập ngưỡng: Khi việc sử dụng tài nguyên vượt quá ngưỡng, quá trình di chuyển máy ảo sẽ được kích hoạt.
 • Tự động cân bằng tải cho hoạt động kinh doanh theo cụm, giúp giảm tỷ lệ sử dụng tài nguyên trên máy chủ có tải trọng cao trong cụm.

Giải Pháp Phục Hồi Sau Thảm Họa (disaster Recovery) Từ Sangfor Hci


Trên đây là giải pháp Phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery) từ Sangfor HCI, để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ phòng kỹ thuật công ty Thuận Phong – Innotel

Thuận Phong Innotel – Nhà phân phối lắp đặt hệ thống Sangfor HCI tại Việt Nam và có đầy đủ giấy tờ CO CQ từ hãng. Đồng thời là một trong những công ty chuyên thiết kế, tư vấn, lắp đặt hệ thống mạng với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, cùng với đội ngũ kỹ sư là chuyên gia trong các lĩnh vực CNTT, Innotel tự tin đem đến cho quý khách hàng những dịch vụ, giải pháp tối ưu và toàn diện nhất.

INNOTEL không ngừng tìm kiếm các nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới có sản phẩm chất lượng, giải pháp chuyên nghiệp để áp dụng và triển khai cho khách hàng. Chính vì thế, chúng tôi đã và đang trở thành đối tác chiến lược của các hãng nổi tiếng như: CISCO, HPE, IBM, FORTINET, SOPHOS, Sangfor …

INNOTEL không ngừng tìm kiếm các nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới có sản phẩm chất lượng, giải pháp chuyên nghiệp để áp dụng và triển khai cho khách hàng. Chính vì thế, chúng tôi đã và đang trở thành đối tác chiến lược của các hãng nổi tiếng như: CISCO, HPE, IBM, FORTINET, SOPHOS, Sangfor…

Hiện tại Innotel đang tuyển Đại Lý ở các tỉnh thành trong khắp cả nước. Chúng tôi cam kết mức giá tốt, với chiết khấu hấp dẫn cho Đại Lý, Đối Tác và bảo vệ các Dự Án lớn nhỏ trên toàn quốc.

Ở đâu giá rẻ chiếc khấu cao – Innotel giá rẻ hơn, chiếc khấu cao hơn đồng thời support dự án ngày đêm, bất chấp khó khăn cực khổ!

  Cập nhật thông tin mới nhất, các chương trình KM tại: Fanpage Innotel

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now