Showing 1–20 of 274 results

Innotel – Nhà phân phối lắp đặt thiết bị cân bằng tải (Elfiq, Peplink), Thiết bị mạng (Cisco, HPe ‘Hewlett Packard Enterprise’, Dell, Cisco Meraki), Thiết bị bảo mật (Sophos, Fortinet, Cisco, Palo Alto, Check Point), Thiết bị Wireless (HPe, Meraki, Cisco, Ruckus, Unifi, Sophos, Fortinet), Thiết bị Server – Workstation (Storage HPe, Storage IBM, Workstation Dell, Storage Fujitsu, Storage Lenovo) Ủy quyền chính thức tại Việt Nam, đồng thời là một trong những công ty chuyên thiết kế, tư vấn, lắp đặt hệ thống thiết bị cân bằng tải với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề
Danh sách tất cả các sản phẩm công ty Innotel phân phối:

Thiết Bị Mạng

SG220-26-K9-EU

14,000,000

Thiết bị bảo mật

ASA5508-FTD-K9

170,000,000

Thiết Bị Mạng

SX350X-24F-K9-EU

90,000,000

Thiết bị bảo mật

Fortigate 1100E (FG-1100E)

Thiết bị bảo mật

Fortigate 1000D (FG-1000D)

Thiết bị bảo mật

Fortigate 900D (FG-900D)

Thiết bị bảo mật

Fortigate – 600E-BDL-980-DD

Thiết bị bảo mật

Fortigate 800D (FG-800D)

Thiết bị bảo mật

Fortigate 600E (FG-600E)

Thiết Bị Mạng

SG350X-8PMD

Thiết Bị Mạng

SG350XG-2F10

Thiết Bị Mạng

SG350X-48P

Thiết bị bảo mật

Fortigate 500E (FG-500E)

Sản phẩm phân phối

Fortigate 401E (FG-401E/-DC)

Thiết bị bảo mật

Fortigate 400E (FG-400E)

Thiết bị bảo mật

Fortigate 5001D (FG-5001D)

Thiết bị bảo mật

Fortigate 5001E (FG-5001E)

Thiết bị bảo mật

Fortigate 7060E (FG-7060E)