Sangfor IAG M5600-AC-I

  • RAM: 8GB
  • Storage HD Capacity: 64 GB SSD + 960 GB SSD
  • Power [Watt] Max: 150 W
  • Operating Temperature: 0°C ~ 45°C
  • Humidity: 5% ~ 95% non-condensing
  • System Weight: 9 Kg
  • System Dimensions: 430x400x44.5 mm
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now