Sangfor IAG M6000-AC-I

RAM: 8GB
Storage HD Capacity: 64 GB SSD + 960 GB SSD
Power [Watt] Max: 150 W
Operating Temperature: 0°C ~ 45°C
Humidity: 5% ~ 95% non-condensing
System Weight: 18.5 Kg
System Dimensions: 440x600x89 mm

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now