SG350XG-24F

24 x 10 Gigabit Ethernet SFP+, 2 x 10 Gigabit Ethernet 10Gbase-T copper port (combo with 2 SFP+), 1 x Gigabit Ethernet management port
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now