Solidworks

SolidWorks phần mềm thiết kế ba chiều (3D) được sử dụng rất rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau như cơ khí chết tạo, kiến trúc, … được sử dụng các công nghệ đồ họa máy tính mới nhất.

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now