Switch Cisco CBS250-8FP-E-2G

Cisco Business 250 Switch, 8 10/100/1000 PoE+ ports with 120W power budget, 2 Gigabit copper/SFP combo ports

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật
Danh mục:

Call Now