Switch Cisco CBS250-8P-E-2G

Cisco Business 250 Switch, 8 10/100/1000 PoE+ ports with 67W power budget, 2 Gigabit copper/SFP combo ports

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now