Thiết bị cân bằng tải Mikrotik Router RB750Gr3 hEX

  • Mã sản phẩm: RB750-Gr3 (hEX)
  • 5 cổng Ethernet 10/100/1000 Mbps
  • Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, USB, microSD, RouterOS L4

 

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now