Thiết Bị Tường Lửa Juniper SRX300-SYS-JB

Mã sản phẩm: SRX300-SYS-JB

  • Tường lửa (firewall) bảo mật mạnh mẽ.
  • Sử dụng hệ điều hành Junos của Juniper Networks.
  • Hỗ trợ IPv6 và các giao thức quản lý mạng như SNMP và Syslog.
  • Có tính năng giám sát lưu lượng mạng và kiểm soát truy cập.
  • Bảo vệ chống tấn công và hỗ trợ VPN.
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now