Tính năng cần có dòng Switch Enterprise

Uplink Fast

Trong một hệ thống Switch có sự phân chia nhiều cấp bậc, Backbone Switches, Distribution Switches, và Access Switches. Tiêu biểu, lớp Swich Access sẽ rất là tốt nếu chúng ta kết nối tới 2 Switch Distribution để làm phương pháp dự phòng kết nối, nếu một trong hai Switch Distrubition có lỗi xảy ra. Distribution Switch còn lại sẽ nhận dữ liệu từ Switch Access, một trong hai Distribution Switch sẽ gọi là Root và luân phiên cho Root Switch sẽ được gọi là Secondery Switch.

Để làm được điều đó, Switch sẽ có một tính năng là Spanning-tree uplinkfast, bạn nhớ rằng khi sử dụng Spanning tree để dự phòng kết nối cho các Switch Access sẽ cần phải đợi tối thiểu 20s để kết nối phục hồi từ trạng thái port block tới khi fowarding. Việc thời gian đợi này sẽ được xóa bỏ khi bạn sử dụng tính năng Spanning-tree uplinkfast, nó sẽ phục hồi lại đường truyền ngay lập tức với thời gian = 0, các địa chỉ MAC-ADDRESS học được từ Switch Distribution Root hiện đã bị lỗi sẽ được chuyển được học từ Switch Distribution Secondery với biên độ là 150 gói tin trên 1 giây, chúng ta có thể thay đổi thông số này tăng hoặc giảm từ 0 – 32000 địa chỉ trong 1 giây.

uplink fast 1

Loop Guard

Hãy nhìn cái tên của nó, Loop Guard nghĩa là bảo vệ vòng lặp loop, không có sự nhầm lẫn nào, đôi khi chúng ta phải bảo vệ vòng lặp loop mặc dù loop là tác nhân gây ra việc tăng cpu, gây chậm cả một hệ thống. Khi hệ thống bạn bị loop nghĩa là có ít nhất một liên kết vòng tròn giữa các Switch, làm cho việc dữ liệu chạy vòng tròn giữa các Switch mà không thể đến được đích đến. Tuy nhiên, Spanning-tree sẽ giúp chặn đi một trong số các port gây ra loop, và cứ mỗi một thời gian 20s sẽ lúc này sẽ tiến hành tính toán lại STP để xem vòng lặp có còn tồn tại và tiếp tục block port gây ra loop, trong khoản thời gian tính toán lại 20s để port đang block tính toán ra được là nó sẽ được bật lên để forward traffic người dùng hay là tiếp tục block thì lúc này gây ra hiện tượng loop trong khoản thời gian tính toán. Vì vậy Loop Guard khi được bật sẽ giúp Switch ngăn chặn tất cả mọi dữ liệu đi qua giữa các port đang tính toán lại giúp cho việc loop không xảy ra lúc đó. Nó giống như trò chơi lúc nhỏ bạn đang đánh nhau và xin tạm hoãn lại để chỉnh đốn.

loop guard

Tính năng này không được bật đối với cổng Trunking giữa các Switch, vì nó sẽ dẫn tới việc rớt kết nối giữa các Switch.

Root Guard

Trong một hệ thống với nhiều Switch sẽ phân cấp Switch Core, backbone, Distribution, Access, các Switch Access sẽ gửi dữ liệu về Switch Distribution hoặc Core Switch, và tất nhiên các Switch cấp cao Core hoặc Distribution sẽ là ROOT, nghĩa là nó sẽ là điểm hội tụ tất cả dữ liệu đồng nghĩa giá trị Priority của nó là cao nhất và không có sự thay đổi khi admin chưa chỉ định. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp người dùng cắm một thiết bị Switch với giá trị Priority cao hơn sẽ gây cho Switch Access sự nhầm lẫn đâu mới là Switch Root thực sự. Tính năng Root Guard sẽ giúp cho các Switch Access bỏ qua hoàn toàn các Switch khác và chỉ nhận những Switch Root do admin chỉ định.

 

spanning guard root 1

Mời bạn đánh giá

Call Now