Tường lửa SonicWall NSA 2650

Thiết bị SonicWall NSA 2650 đại diện cho sự phát triển không ngừng trong tầm nhìn của SonicWall về mức độ bảo mật mạng sâu hơn, nâng cao hơn, phức tạp hơn. SonicWall NSA 2650 giải quyết các xu hướng ngày càng tăng trong mã hóa web và tính di động bằng cách cung cấp giải pháp đáp ứng nhu cầu ngăn chặn mối đe dọa tốc độ cao. Thiết bị NSA 2650 có các tính năng sau:

  • Tăng mật độ cổng để đáp ứng nhu cầu triển khai của khách hàng.
  • Tăng tốc độ và số lượng bộ xử lý để có hiệu suất kiểm tra gói sâu nhanh chóng.
  • Kiến trúc bộ xử lý nâng cao hỗ trợ việc kiểm tra gói dữ liệu chặt chẽ.
  • Tăng kết nối.
  • Mô-đun lưu trữ có thể nâng cấp, được phổ biến trước.
  • Nguồn điện dự phòng.
  • Đã thêm khe cắm mô-đun mở rộng cho các khả năng trong tương lai.

 

 

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now