USB Copy Protection

USB Copy Protection không chỉ đơn thuần là một hệ thống chống sao chép. Trên thực tế, đây là một giải pháp hoàn chỉnh có thể biến ổ đĩa flash USB từ thiết bị lưu trữ đơn giản thành phương tiện truyền thông xuất bản mạnh mẽ. Có rất nhiều tính năng bảo mật được nhúng trong USB Copy Protection như ngăn chặn các bản sao, kiểm soát quyền người dùng, đặt ngày hết hạn và giới hạn số lần sử dụng.

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now