WatchGuard Firebox T35-R

  • Up to 940 Mbps firewall throughput, 5 x 1Gb ports, 25 branch office VPNs
  •  UTM throughput : 203Mbps
  • Firewall throughput: 480Mbps
  • VPN : 96Mbps
  • Antivirus: 325Mbps
  • IPS: 300Mbps
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now