WS-C2960XR-48FPD-I

Catalyst 2960-XR-L3, managed, 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP+, desktop, rack-mountable, PoE+

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now