WS-C3850-12X48UW-S

Stackable 12 100M/1G/2.5G/5G/10G and 36 1 G UPoE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply with 5 AP Lic

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now