WS-C3850-24XUW-S

Stackable 24 100M/1G/2.5G/5G/10G UPoE ports, 1 network module slot, 1100-W power supply

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now