innotel kh alphanam

ALPHANAM GROUP

Dự án tổ hợp Khách sán và căn hộ Sheraton Đà Nẵng

Chi tiết
innotel kh sonkimland

 

SƠN KIM LAND

Triển khai hệ thống network, wireless, bảo mật…

Chi tiết
innotel kh hdbank

HD BANK

Hệ thống cân bằng tải đường truyền cho các chi nhánh.

Chi tiết
innotel kh rynan

RYNAN TECHNOLOGY

Triển khai hệ thống DataCenter

Chi tiết
innotel kh mirae asset

CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET

Triển khai hệ thống bảo mật

Chi tiết
innotel kh pecc2

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 – PECC2

Dự án Server, lưu trữ, bảo mật…

Chi tiết
innotel kh bis

 

BIS VIET NAM

Triển khai hệ thống network, wireless

Chi tiết
innotel kh fiditour

 

FIDITOUR

Triển khai hệ thống bảo mật, cân bằng tải

Chi tiết
innotel kh pvep poc

DẦU KHÍ TRONG NƯỚC

Cung cấp thiết bị mạng, dịc vụ vận hành bảo trì hệ thống

Chi tiết