Hiển thị 1–20 của 26 kết quả

Innotel – Nhà phân phối thiết bị Wireless – Wifi HPe (Hewlett Packard Enterprise) ủy quyền chính thức tại Việt Nam, đồng thời là một trong những công ty chuyên thiết kế, tư vấn, lắp đặt hệ thống thiết bị cân bằng tải với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề

Thiết bị Wifi - Access Point

Aruba 570EX Series

Thiết bị Wifi - Access Point

Aruba 570 Series

Thiết bị Wifi - Access Point

Aruba 560EX

Thiết bị Wifi - Access Point

Aruba 560

Thiết bị Wifi - Access Point

Aruba 518

Thiết bị Wifi - Access Point

Aruba 500

Thiết bị Wifi - Access Point

Aruba 510

Thiết bị Wifi - Access Point

Aruba 550

Thiết bị Wifi - Access Point

Aruba Instant On AP22 ( R4W02A) Access Point

5,050,000
6,450,000

Thiết bị Wifi - Access Point

Aruba Instant On AP15 ( R2X06A) Access Point

5,100,000

Thiết bị Wifi - Access Point

Aruba Instant On AP12 ( R2X01A) Access Point

4,400,000

Thiết bị Wifi - Access Point

Aruba Instant On AP11D ( R2X16A) Access Point

3,700,000

Thiết bị Wifi - Access Point

Aruba Instant On AP11 ( R2W96A) Access Point

2,300,000

Thiết bị Wifi - Access Point

Wifi Aceess Point Aruba Instant IAP-305

Thiết bị Wifi - Access Point

Wifi Aceess Point Aruba AP-534

Thiết bị Wifi - Access Point

Wifi Aceess Point Aruba Instant IAP-215

Thiết bị Wifi - Access Point

Wifi Aceess Point Aruba Instant IAP-225

Call Now